Największym…

Posted by on Lip 28, 2013 in Blog(owo), Iglaście | 0 comments

… zna­nym mi piew­cą ręko­dzie­ła w malar­stwie jest Albert Andre. Szy­ją­ce bądź wyszy­wa­ją­ce kobie­ty poja­wia­ły się cza­sem na jego obra­zach. Zresz­tą nie tyl­ko z tego powo­du war­to zoba­czyć, co i jak...

Read More
Strona 1 z 212