Haftowane kwiaty w ramce — wzór na bieliznę

Posted by on Lut 7, 2014 in Blog(owo), Haft(owo), Iglaście | 0 comments

Czy ktoś jesz­cze pro­du­ku­je ręcz­nie, a wła­ści­wie włas-no-ręcz-nie taką bie­li­znę? Ten wzór haftu nie nale­ży do moich fawo­ry­tów, ale fason maj­ta­sów i hal­ko-koszu­lek cał­ko­wi­cie mnie urze­ka. Sam motyw haftu jest dla mnie bar­dziej obru­so­wo-ser­wet­ko­wy. Jed­nak jak wia­do­mo de gusti­bus non est dispu­tan­dum :) Wzór do...

Read More
Strona 1 z 212