Robi się coraz cie­plej, a tego nie lubię. Dla­te­go dzi­siaj będzie orien­tal­nie, zimo­wo i pta­sza­ście, a może...