20130628_1915_f2_s4_Tworzeniowo_r

ikona

Tyci filet, któ­ry dobrze wyglą­da rów­nież w wyda­niu szy­deł­ko­wym.

Wzór do pobra­nia