20130629_Jeżowa_Tworzeniowo_r

ikona

Ze spe­cjal­ną dedy­ka­cją dla tygry­ska :)… Z oka­zji, że nie ma oka­zji, za to z ser­ca i z pro­szę oraz dzię­ku­ję :)